Халва "Търговище"- телефони за връзка
Екипът, работещ с клиенти може да намерите на:
Телефон/ факс: 0601 6 34 02.

Начало