Доставки по дни
За цялата страна доставката от момента на поръчване е 3 работни дни!

Изключение е периода на доставка 2 месеца покрай Заговезни. Тогава изпълнението зависи от обема на поръчката. Минималният срок е 2 дни, максималният 5 работни дни.

Тези срокове подлежат на допълнително доуточняване, според желанията и интересите на клиента.

Начало