Пeлети и брикети от слънчогледова люспа


Пeлетите са подходящи за употреба в пeлетни котли.

Брикетите са подходящи за употреба в котли и печки на твърдо гориво.

Начало