Белен Слънчоглед за пакетиране

Спецификация на продукта:

Начало

Влага максимум 8%
Начупени семена максимум 2%
Повредени от насекоми максимум 0.3%
Чужди примеси максимум 0.5%
Опасни и вредни чужди примеси няма наличие
Под сито/Размер максимум 1% (сито 3,5 мм)
Общо повредени максимум 2%
Живи насекоми няма наличие