Белен Слънчогледов чипс


Спецификация на продукта:


Белен слънчогледов чипс от 1/3 до 2/3 от размера на цели семена
Вид плътни, не чупливи семена
Вкус и Мирис специфичен, добър, типичен
Цвят светлосив
Външни примеси (животински; минерални; растителни) под 0.05 %
Заразяване без заразяване с живи или мъртви организми, или следи от такова
Опасни материали не
Чистота 99,95 %
Влага максимум 7,5 %
Начало