Белен слънчоглед
Спецификация на продукта:

Български белен слънчоглед Ca. 650 pcs/oz
Вид плътни, не чупливи или влажни семена
Вкус и Мирис специфичен, добър, типичен
Външни примеси (животински; минерални; растителни) под 0.05 %
Заразяване без заразяване с живи или мъртви организми, или следи от такова
Начупени семена максимум 8.0 %
Недобре обелен (семена> 25% необелени) максимум 0.08 %
Чистота 99,95 %
Влага максимум 7,5 %
Цвят светлосив
Начало